VOLUME 74 NR. 8

FOLIA PHARMACOTHERAPEUTICA

STATE OF THE ART

ACTUALITEIT

OVERZICHT

ORIGINEEL ONDERZOEK

CASUÏSTIEK

STAFVERGADERINGEN VAN DE DIENST VOOR INWENDIGE ZIEKTEN, UZ GENT

BEELD VAN DE MAAND

UIT DE PERS GELICHT

IN MEMORIAM

BOEKBESPREKING