Acute inspanningsgebonden hitteberoerte

1 386 p
Samenvatting

Hitteberoerte is een van de extremen uit het spectrum van warmtegerelateerde ziekteprocessen en omvat per definitie een kerntemperatuur boven 40,5°C en neurologische symptomen. Falen van de thermoregulatie leidt tot oplopen van de kerntemperatuur en inadequate orgaanperfusie ten gevolge van een toegenomen perifere doorbloeding. Bacteriële translocatie ten gevolge van intestinale hypoxie zet een systemische inflammatoire reactie in gang. Daarnaast veroorzaakt hitte ook directe thermische schade aan cellen en weefsels. Aangezien deze pathologie volledig te voorkomen is mits de nodige preventieve maatregelen, is het belangrijk om aanwezige risicofactoren te erkennen en hierop in te spelen. De behandeling omvat ondersteuning van de vitale functies en snelle afkoeling. Voldoende intraveneuze vochtsubstitutie is hierbij een belangrijk element en men moet de patiënt wijzen op het belang van een goede vochtbalans bij inspanning. Aangezien orgaanschade niet altijd vastgesteld wordt in de vroege fase na hitteblootstelling, is een voldoende lange opvolging van cruciaal belang.

Auteur
C. Martens , J. Goovaerts , W.J. Kwanten
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74