Acute rechterhypochonderpijn bij een jonge patiënte onder hormonale anticonceptietherapie: een onverwachte, mogelijk levensbedreigende situatie op de dienst spoedgevallen

1 412 p
Samenvatting

Bij het langetermijngebruik van hormonale anticonceptie ziet men een toegenomen incidentie van
hepatocellulaire adenomen (HCA’s), goedaardige levertumoren met een duidelijke hormonale beïnvloeding.
In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een jonge patiënte die zich
aanmeldde op de dienst spoedgevallen met acute rechterhypochonderpijn ten gevolge van een
bloedend leveradenoom, waarbij onmiddellijke resuscitatie, diagnostiek en behandeling vereist
waren om achteruitgang van de patiënte te voorkomen. De belangrijkste complicaties van HCA’s
zijn bloedingen (10% tot 20%) en maligne ontaarding in een hepatocellulair carcinoom (HCC) (5%).
Moleculair worden vier subgroepen onderscheiden, met elk hun eigen kenmerken en beeldvormingskarakteristieken.
Een correcte differentiaaldiagnose met andere leverletsels is dan ook van
uiterst belang ter preventie van mogelijk levensbedreigende complicaties. Voor het stellen van de
diagnose is beeldvorming met een MRI vereist. Het routinematig histopathologisch subtyperen van
deze letsels wordt op heden (nog) niet aangeraden gezien de lage sensitiviteit van de gekende
moleculaire merkers en het ontbreken van een wetenschappelijk gevalideerde, voorspellende risicostratificatie
op basis van de histopathologische subgroep in vergelijking met de gekende voorspellende
klinische risicofactoren. De keuze tussen een heelkundige resectie dan wel opvolging met
beeldvorming wordt bepaald door het geslacht van de patiënt, de grootte van het letsel en de
groeisnelheid ervan. Deze casus illustreert het belang van verder onderzoek van onverklaarde leverfunctiestoornissen,
zeker ook bij jonge patiënten onder langdurige orale anticonceptie (OAC), bij wie
een echografie van het abdomen inherent deel uitmaakt van het diagnostische proces.

Auteur
M. verbesselt , W. Meersseman
Vakgebied
HEPATOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75