Acute rechteronderbuikpijn in het derde trimester van de zwangerschap: een uitzonderlijke presentatie van een torsie van een cyste van Morgagni

919 p
Samenvatting

In deze casus wordt er een zwangerschap besproken met herhaalde episoden van ernstige laag
abdominale pijn waarbij uiteindelijk postpartaal via een diagnostische laparoscopie een torsie van de
tuba door een paratubaire cyste van Morgagni werd gediagnosticeerd. De pijnaanvallen in de zwangerschap waren zelflimiterend en werden geduid als passend bij vaak voorkomende oorzaken van
abdominale pijn zoals obstipatie en later het intreden van de partus. De patiënte was sinds enkele
jaren bekend met een asymptomatische adnexcyste. Postpartaal werd bij persisterende, ernstige
pijn deze zeldzame diagnose gesteld via een chirurgische ingreep. De aspecifieke kliniek, de brede
differentiaaldiagnose en de bevindingen bij aanvullende onderzoeken worden besproken. De definitieve diagnose wordt vaak pas gesteld via (minimaal invasieve) chirurgie waarbij eveneens de
chirurgische therapie wordt uitgevoerd. Ondanks de zeldzaamheid van de aandoening is het van
belang om bij een zwangere patiënte met abdominale klachten ook te denken aan deze differentiaaldiagnose. Dit geldt niet enkel voor gynaecologen, maar evenzeer voor huisartsen als eerste
aanspreekpunt voor veel patiënten.
De bespreking van deze casus heeft als doel om deze zeldzame pathologie, met verregaande
gevolgen indien niet tijdig onderkend, onder de aandacht te brengen en de mogelijke diagnostische
middelen op een rij te zetten.

Auteur
W.J. van Dalen , M.H. van der Linden , H.J. Vonsée , J. van Bavel
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75