Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd: niet te verwarren met Henoch-Schönlein-purpura

1 389 p
Samenvatting

De ziektegeschiedenissen van twee kinderen met een beeld van snel opkomende purpura worden
beschreven. Het eerste meisje, tien maanden oud, bood zich aan met oedeem en purpura ter
hoogte van het linkeronderbeen en beide handen. De diagnose van acuut hemorragisch oedeem
van de kinderleeftijd (AHOK) werd gesteld. AHOK wordt gekenmerkt door een klassieke triade van
purpura, laaggradige koorts en oedeem van de ledematen en/of het gelaat. Typisch blijven de romp
en de mucosae gespaard. Betrokkenheid van gewrichten en organen is eerder zeldzaam, maar
werd reeds gerapporteerd. Het klinische beeld is op zich pathognomonisch, maar aanvullend histopathologisch
onderzoek kan de diagnose bevestigen. Hierbij vindt men leukocytoclastische vasculitis
met fibrinedeposities. De huidletsels genezen spontaan in één tot drie weken.
AHOK moet worden onderscheiden van Henoch-Schönlein-purpura (HSP), wat de diagnose was bij
de tweede patiënt, een jongen van 34 maanden. Hij bood zich eveneens aan met purpura, maar zonder
oedemen. Daarnaast had hij ook een pijnlijke rechterknie en koliekachtige buikpijn. Op histopathologie
ziet men bij HSP steeds een beeld van vasculitis met IgA-depositie, wat bij AHOK slechts in 30% van de
gevallen zo is. Snelle herkenning van AHOK kan onnodige ongerustheid en behandeling voorkomen.

Auteur
C. Fouquaert , D. Van Gysel
Vakgebied
PEDIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75