Aeroportie en gastrische pneumatose bij een 65-jarige man met abdominale pijn