Alcoholbiomerkers in haar en nagels: toepassingen voor de klinische praktijk

670 p
Samenvatting

Overmatig alcoholgebruik is geassocieerd met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. In dit kader is het opsporen en opvolgen ervan van groot belang voor de verdere diagnostiek en behandeling. Het gebruik van biomerkers biedt de mogelijkheid om deze processen te ondersteunen met objectieve meetresultaten. De huidige courant opgespoorde biomerkers in het bloed zijn echter vaak slechts van indirecte aard en leveren geen informatie betreffende alcoholgebruik over een langere tijdsperiode. Hier biedt het gebruik van directe alcoholmetabolieten, in matrices die deze metabolieten over langere tijdspannes accumuleren, een mogelijke oplossing. De keratineuze matrices van haar en nagels kunnen in deze context een aanzienlijke meerwaarde bieden, met name in situaties waarbij er informatie nodig is over lange periodes. Het aantonen van alcoholabstinentie voorafgaandelijk aan een levertransplantatie is hiervan een belangrijk voorbeeld. Dit overzichtsartikel geeft een inzicht in de huidige state-of-the-art over haar- en nagelanalyse met een focus op de directe alcoholmetaboliet ethylglucuronide (EtG) en dit vanuit het standpunt van de medische specialist met een bespreking van de mogelijke klinische toepassingen, de interpretatie en de beperkingen.
 

Auteur
G. Van Steenberghe , F. Matthys , A.L.N. Van Nuijs , N. Vanderbruggen , H. Neels , C.L. Crunelle
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE , GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76