Alcoholmisbruik, zijn artsen immuun?

546 p
Samenvatting

Hoewel artsen vanuit hun opleiding en werkveld uitgebreid kennis hebben van de schadelijke gevolgen
van alcohol, blijkt dat de meerderheid van de artsen alcohol gebruikt en dat risicovol drinken
voorkomt bij 15% tot 33% van de artsen. Als risicofactoren voor risicovol alcoholgebruik kunnen het
mannelijke geslacht, een leeftijd tussen 45 en 64 jaar, een voorgeschiedenis van risicovol drinken,
burn-out en andere psychische problemen weerhouden worden. Doorgaans gaat er veel tijd verloren
vooraleer een alcoholgebonden stoornis wordt gedetecteerd. Dit is onder meer te verklaren
doordat stigmatisering, schaamte en schuldgevoel de verslaafde arts beletten om hulp te zoeken.
Verder spelen het nagenoeg ontbreken van medische structuren voor artsen met problemen en
het collectief stilzwijgen een belangrijke rol. Dit benadrukt het belang van een vergroot bewustzijn
rond alcoholproblemen, zowel bij de betrokken artsen als in de leef- en werkomgeving. Over de
specifieke behandeling van artsen met een alcoholgebonden stoornis zijn er in België helaas geen
gegevens voorhanden. Een adequate aanpak van alcoholgebruik en -misbruik bij artsen is nochtans
essentieel voor de patiënten en voor de gezondheidszorg in het algemeen. Gegevens uit Amerikaanse
behandelingsprogramma’s suggereren wel een gunstige prognose voor artsen die herstellen
van alcoholproblemen.

Auteur
C. Meersman , P. Calle , G. Heylens
Vakgebied
SPOEDGEVALLENGENEESKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74