Amiodarongeïnduceerde pulmonale toxiciteit: een ernstige en onvoorspelbare bijwerking

720 p
Samenvatting

Amiodaron is een frequent voorgeschreven antiaritmicum. Zijn bruikbaarheid wordt echter beperkt
door potentieel ernstige bijwerkingen. Amiodaron kan verschillende orgaansystemen aantasten.
Amiodarongeïnduceerde pulmonale toxiciteit (APT) wordt beschouwd als de meest ernstige
bijwerking
gezien de potentieel onomkeerbare en fatale gevolgen. Dyspneu en hoest, nieuwe
infiltraten op thoracale beeldvorming en een verminderde diffusiecapaciteit in de klinische setting
van amiodarongebruik na het uitsluiten van infecties, maligniteiten en longoedeem zijn de sleutelelementen
voor de diagnose. Differentiaaldiagnostisch moet men ook bedacht zijn op andere
vormen van interstitieel longlijden, zoals idiopathische pulmonale fibrose, extrinsieke allergische
alveolitis en fibrotische niet-specifieke interstitiële pneumonie. De behandeling bestaat uit het
stoppen van amiodaron en het zo nodig toedienen van corticosteroïden, naast supportieve
therapie.
Een vroege diagnose verbetert de prognose. Een nauwkeurige opvolging van patiënten
onder amiodarontherapie
en vroegtijdige herkenning van het ziektebeeld zijn dan ook van
primordiaal
belang.

Auteur
F. Ceuppens
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74