Antibioticaresistente gonokokken: epidemiologie en behandeling

897 p
Samenvatting

De Neisseria gonorrhoeae heeft een antimicrobiële resistentie ontwikkeld tegen elk antibioticum dat
tot nu toe gebruikt werd. In Europa is sinds 2012 de combinatietherapie van een breedspectrum
cefalosporine met azithromycine de richtlijn en meteen ook de laatste optie. Wereldwijd stapelen echter
rapporteringen van therapiefalen op. Deze literatuurstudie bespreekt de trends in het voorkomen
van een antimicrobiële resistentie van Neisseria gonorrhoeae in België en Europa sinds 2012, de huidige
behandelingsrichtlijnen en toekomstige therapeutische opties. In 2016 waren alle isolaten in België
gevoelig aan ceftriaxon en spectinomycine, respectievelijk de eerste- en tweedelijnsbehandeling.
Hieruit kan men besluiten dat de huidige behandelingsrichtlijnen in België nog steeds voldoen. Verder
heeft het onderzoek naar nieuwe antibiotica reeds meerdere mogelijke alternatieven geïdentificeerd,
waarvan solithromycine, zoliflodacine en gepotidacine zich reeds in klinische studies bevinden en hierbij
veelbelovende resultaten vertonen. Tot die tijd echter is de huidige eerstelijnstherapie ook meteen
de laatste optie. Het behouden van de werkzaamheid ervan is dan ook een absolute prioriteit.

Auteur
H. Van Passel , W. Vanden Berghe , E. Van Wijngaerden
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76