Atraumatische hoofdpijn bij volwassenen op de spoedgevallendienst

258 p
Samenvatting

Hoofdpijn is een frequente klacht op een spoedgevallendienst en kan gepaard gaan met een ernstige
onderliggende pathologie. Deze studie beschrijft de incidentie van de oorzaken van primaire
atraumatische hoofdpijn op de spoedgevallendienst. In tweede instantie werd nagegaan of de richtlijnen
voor het gebruik van beeldvorming van de hersenen gevolgd werden. Tot slot werd onderzocht
of de SNOOP-criteria, een acroniem voor rode vlaggen, gebruikt konden worden om ernstige
diagnoses snel en efficiënt te onderscheiden van benigne hoofdpijnpathologieën.
Een retrospectieve studie van alle volwassenen (≥ 18 jaar) die de spoedgevallendienst van UZ
Leuven in het jaar 2016 bezochten vanwege primaire atraumatische hoofdpijn, werd uitgevoerd.
Patiënten jonger dan achttien jaar, hoofdpijn door trauma capitis of geïntoxiceerde patiënten werden
geëxcludeerd.
In totaal werden 520 patiënten geïncludeerd voor een analyse van de incidentie en de beeldvorming.
Een ernstige diagnose (vasculair, intracraniaal infectieus of een structureel probleem) werd
gesteld bij 25,4% van de patiënten. Een CT-scan werd uitgevoerd bij 354 patiënten (68,1%), waarvan
57 positief (16,1%). Een evaluatie van de SNOOP-criteria werd uitgevoerd bij 368 patiënten. Er was
een sterk statistisch significant verband tussen het aantal positieve SNOOP-criteria en de diagnose
van een ernstige onderliggende pathologie.
De huidige studie toonde aan dat er bij één op vier spoedpatiënten vanaf achttien jaar met hoofdpijn
als primaire klacht een ernstige aandoening werd gediagnosticeerd. De richtlijnen betreffende de indicatiestelling
voor beeldvorming van de hersenen moeten beter opgevolgd worden. Het aantal positieve
SNOOP-criteria is gecorreleerd met de aanwezigheid van een ernstige onderliggende pathologie.

Auteur
J. Vanderstukken , D. Desruelles , S. Verelst
Vakgebied
URGENTIEGENEESKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76