Behandeling van het "buried bumper syndrome": case-report en overzicht van de literatuur

106 p
Samenvatting

Een percutane endoscopische gastrostomie (PEG) is een wereldwijd gebruikte methode voor
het toedienen van enterale voeding aan patiënten met een langdurige onvoldoende orale opname.
Het aantal complicaties varieert van 0,4% tot 22,5%. Het „buried bumper syndrome” (BBS) is een
van de meest ernstige majeure complicaties. Hierbij migreert het interne fixatieapparaat naar buiten
via de stomatractus. Gezien de grote kans op ernstige, levensbedreigende complicaties, met name
een intra-abdominaal abces, peritonitis, een abdominaal wandabces en bloedingen, moet er een
definitieve verwijdering plaatsvinden. Dit kan via endoscopische of chirurgische weg.
In de onderstaande casus wordt de ziektegeschiedenis besproken van een 58-jarige dame met
BBS, hetgeen succesvol endoscopisch verwijderd werd door middel van de „snare push-and-pull”-
techniek.

Auteur
S. François , E. De Koster , L. Lasser
Vakgebied
GASTRO-ENTEROLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76