Beslissingen over overtallige embryo’s gemaakt met donorgameten

568 p
Samenvatting

Er bestaat geen eensgezindheid over de beslissingsautoriteit van de donoren over wat er moet gebeuren met de overtallige embryo’s die werden aangemaakt met hun gameten. Dit artikel licht drie mogelijke bestemmingen van de embryo’s door: de donatie voor onderzoek, de donatie voor de voortplanting door derden en de vernietiging van de embryo’s. Er zijn twee sterke argumenten om toestemming te vragen aan de donoren om hun gameten te gebruiken voor onderzoek: respect voor de autonomie van de donor, ingevuld als het recht om te beslissen wat er met zijn of haar lichaamsmateriaal gebeurt en de schade die voortkomt uit het gedwongen meewerken aan een activiteit die mogelijk ingaat tegen zijn of haar morele overtuiging. Het doorgeven van de embryo’s aan andere personen of aan paren valt binnen de oorspronkelijke overeenkomst van de anonieme en de identificeerbare donoren en vereist daarom geen bijkomende toestemming. De bekende donoren vormen hier een uitzondering op. Zij kunnen wel goede redenen hebben om het gebruik van hun donatie te beperken tot specifieke bestemmelingen. Voor het vernietigen van de embryo’s moet men geen toestemming vragen aan de donoren.

Auteur
G.Pennings
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76