Bijwerkingen van immuuncheckpointremmers bij de behandeling van kanker: een nieuwe uitdaging voor multidisciplinair overleg

171 p
Samenvatting

Immuuncheckpointremmers zijn de meest gebruikte vorm van immunotherapie bij een groeiende
groep van maligniteiten. Ze danken hun antitumorale effect aan hun immuunstimulerende werking.
Momenteel worden ze voornamelijk gebruikt bij maligne melanomen, niet-kleincellige longcarcinomen,
hodgkinlymfomen, urologische tumoren en tumoren in de hoofd- en halsregio. Door hun bijzondere
werkingsmechanisme onderscheiden ze zich van andere kankerbehandelingen door een
zeer specifiek bijwerkingenprofiel, namelijk immuungerelateerde bijwerkingen. Het is belangrijk dat
zowel patiënten, familie als zorgverleners in de eerste lijn deze bijwerkingen kunnen herkennen.
Aan de hand van drie casussen wordt de zeer variabele presentatie aangetoond en de noodzaak
van een tijdige opsporing én behandeling van immuungerelateerde bijwerkingen. Verder wordt het
belang benadrukt van een multidisciplinair overleg bij immuungerelatereerde bijwerkingen en de
nood aan een aanspreekpunt binnen de verschillende orgaanspecialismen.

Auteur
K. Verbeke , K. Bernaerts , D. Schrijvers , E. De Droogh , H. Slabbynck , L. Bedert , D. Galdermans
Vakgebied
ONCOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75