Burn-out en depressie met atypische kenmerken: zijn het beide stemmingsstoornissen of niet?

619 p
Samenvatting

De differentiële diagnose tussen het burn-outsyndroom en depressie is een uitdaging waarmee elke clinicus wordt geconfronteerd. Op bepaalde vlakken is de gelijkenis zo groot dat de vraag wordt gesteld of er daadwerkelijk een verschil is tussen het burn-outsyndroom en de depressieve stoornis met atypische kenmerken. Het doel van dit narratieve overzichtsartikel is om dit verschil na te gaan, met aandacht voor het ziekteverloop en de praktische aanpak van beide syndromen.Burn-out is een dimensionaal concept en proces dat gekenmerkt wordt door drie subdimensies: mentale uitputting, “depersonalisatie” en een verminderd vermogen tot presteren of een gevoel van persoonlijk competentieverlies. Als gevolg van de medicalisatie van burn-out is de nood ontstaan om personen te identificeren die al dan niet lijden aan een “burn-outsyndroom”. Er bestaan echter geen internationaal aanvaarde criteria voor het burn-outsyndroom en toch wordt deze “diagnose” steeds vaker in een medische context gesteld. De depressieve stoornis daarentegen is een erkende diagnostische categorie, met diverse subcategorieën. Er zijn symptomen die overlappen tussen het burn-outsyndroom en de depressie met atypische kenmerken. Anderzijds zijn er ook kenmerken die sterk verschillen, namelijk op het vlak van symptomen, het ziekteverloop, de neurobiologie en de aanpak van de problematiek. Er zijn dus belangrijke argumenten om een onderscheid te maken tussen het burn-outsyndroom en depressie met atypische kenmerken met het oog op een aangepaste interventie.

Auteur
PERSOONS P
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE , PSYCHIATRIE
Tags
BURN-OUT, ATYPISCHE DEPRESSIE, STEMMINGSSTOORNIS, DEPRESSIE STOORNIS MET ATYPISCHE KENMERKEN
Jaargang 2017, Volume 73