Campylobacter-infecties bij kinderen

561 p
Samenvatting

Campylobacter is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van bacteriële diarree. De presentatie
en de evolutie van Campylobacter-infecties onder de leeftijd van 16 jaar worden beschreven en vergeleken
met literatuurgegevens. Het betreft een retrospectieve analyse van 92 kinderen met positieve
Campylobacter-stoelgangstalen in de periode van 21 februari 2011 tot 3 september 2015.
De mediane leeftijd bedraagt 6 jaar, met een overwicht aan jongens (52/92) en kinderen jonger dan
8 jaar (55/92). Diarree – al dan niet bloederig – (respectievelijk 47/92 en 37/92), krampende buikpijn
(59/92), koorts (65/92) en gewichtsverlies (59/92) waren de meest voorkomende symptomen bij de
klinische presentatie. Beeldvorming werd uitgevoerd in minder dan de helft van de gevallen (42/92).
Pathologische darmwandverdikking werd gezien in 21 van de 42 gevallen. In 18 van de 21 gevallen
waren de kinderen ouder dan 8 jaar. Differentiaaldiagnostisch werd er gedacht aan appendicitis
(19/92), mesenteriële adenitis (18/92), inflammatoire darmziekten (7/92), anale fissuren (7/92), het
hemolytisch-uremisch syndroom (8/92), invaginatie (5/92) en een koemelkeiwitallergie (3/92). Bij 27
van de 92 kinderen, van wie 10 jonger dan 5 jaar, werd er gestart met macroliden. De meerderheid
werd gehospitaliseerd (57/92). Opvolging werd in de minderheid van de gevallen gepland (20/92),
vooral bij diegenen met complicaties, zoals pathologische darmwandverdikking (8/20).

Auteur
I. Dewandel , E. Janssens , P. Alliet
Vakgebied
KINDERGENEESKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74