Capnocytophaga als een ongewone oorzaak van mediastinale lymfadenopathie

923 p
Samenvatting

Bij het vermoeden van een feliene zoönose wordt er vaak gedacht aan kattenkrabziekte. Katten
kunnen echter ook andere ziektes veroorzaken bij de mens door de overdracht van speeksel geïnfecteerd
met pathogenen zoals Pasteurella multocida, Rabies en Capnocytophaga.

In dit artikel wordt de casus voorgesteld van een 59-jarige dame gekend met astma-COPD-overlap
(ACO) die een toename van inspanningsdyspneu en hoesten vermeldde. Beeldvorming toonde mediastinale
lymfadenopathie en een nieuwe longnodule in de rechterbovenkwab aan. Men besloot een
endobronchiale ultrasone transbronchiale naaldaspiratie (EBUS-TBNA) van lymfeklier zeven te verrichten.
Een kweek hiervan toonde groei van Capnocytophaga-species. Een uitgebreide anamnese leerde dat
de patiënte geregeld kattenkrabletsels opliep. Een behandeling met amoxicilline-clavulaanzuur driemaal
daags gedurende zes weken werd opgestart, met een verbetering van de kliniek en op beeldvorming.

Capnocytophaga canimorsus is een gekende veroorzaker van sepsis bij mensen na een honden-
of een kattenbeet, met een mortaliteit van 30%. In deze casus wordt echter de onverwachte
vondst van Capnocytophaga besproken, hetgeen volgens de kennis van de auteurs voordien
slechts eenmalig in de literatuur werd beschreven. Een mogelijke verklaring hiervoor is de laattijdige
groei van het species op een aangerijkte bodem, waardoor veel gevallen ongediagnosticeerd blijven.
Met deze casus willen de auteurs daarom het blijvende en essentiële belang van een kweek benadrukken
bij het opsporen van lymfadenopathie.

Auteur
J. Van Maercke , P. Bomans
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76