CAR-T-celtherapie voor acute leukemie

1 124 p
Samenvatting

De standaardbehandeling van acute leukemie berust op intensieve chemotherapie, maar dit leidt niet bij alle patiënten tot remissie. Een groot deel van de patiënten die remissie bereiken, hervalt. Een allogene stamceltransplantatie (ASCT) is een mogelijk curatieve therapie, maar houdt een heel hoog risico in op complicaties en mortaliteit. CAR-T-celimmunotherapie biedt deze patiënten een nieuwe, potentieel curatieve optie. Door een gemodificeerde chimere antigeenreceptor (CAR) in te brengen in autologe T-cellen wordt het immuunsysteem gericht geactiveerd tegen de maligne cellen. Recente preklinische en klinische studies met verschillende CAR-T-celtherapieën illustreren hun potentieel in de behandeling van hematologische maligniteiten, maar ook van solide tumoren. B-celmaligniteiten zijn op heden de enige indicatie waarvoor CAR-T-celtherapie terugbetaald is in België. Talrijke lopende studies trachten betere targets te identificeren en efficiëntere constructs te ontwikkelen teneinde deze CAR-T-gebaseerde immunotherapie in een breder veld van maligniteiten te kunnen inzetten.

Auteur
G. Gharakhani Nia , T. Kerre
Vakgebied
ONCOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75