Cardiale amyloïdose: een case-report met literatuuroverzicht van nucleaire technieken

129 p
Samenvatting

Een 68-jarige man vertoont op een botscan myocardopname in het kader van cardiale amyloïdose.
Deze casus is een aanzet om de literatuur te doorzoeken naar de plaats van nucleaire geneeskunde
bij de diagnose van cardiale amyloïdose. Een botscintigrafie blijkt voornamelijk een rol te hebben bij
transthyretineamyloïdose (ATTR-amyloïdose), met een hoge gerapporteerde sensitiviteit en specificiteit. Het gebruik van een fluorodeoxyglucose-positronemissietomografie (FDG-PET-CT-scan) voor
de indicatie van cardiale amyloïdose lijkt weinig meerwaarde te bieden, maar de PET-tracer Pittsburgh compound B (11C-PIB) lijkt veelbelovend. 123I-metajoodbenzylguanidine (123I-MIBG) toont
vroegtijdig denervatie van het hart bij cardiale amyloïdose.

Auteur
A. Van Damme , B. Van den Broeck , I. Goethals
Vakgebied
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75