Cardiochirurgie bij 75-plussers: het nut van een geriatrische evaluatie

1 238 p
Samenvatting

Preoperatieve evaluatie bij de geriatrische cardiochirurgische patiënt is nuttig om patiënten met een
verhoogd perioperatief morbiditeits- en mortaliteitsrisico te selecteren. Bedside „frailty”-testen zoals
wandelsnelheid en grijpkracht zijn gemakkelijk en snel uitvoerbaar en hebben een toegevoegde waarde
bij het uitgebreide preoperatieve geriatrische bilan. Door middel van frailtyscreening kan zorg op maat
aangeboden worden aan de oudere patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Een multidisciplinaire
aanpak van deze oudere patiëntenpopulatie is noodzakelijk om de behandelingsstrategie patiëntspecifieker
te oriënteren en de resultaten van cardiochirurgische procedures te optimaliseren.

Auteur
T. Philipsen , T. Vyncke , J. Van den Broucke , A. Velghe , T. Bové
Vakgebied
CARDIOLOGIE , GERIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74