Cochrane First Aid: een globaal platform voor evidence-based eerste hulp

367 p
Samenvatting

Het Centrum voor evidence-based practice (CEBaP) van Rode Kruis-Vlaanderen richtte onlangs
„Cochrane First Aid” op. „Cochrane First Aid” is een platform binnen de wereldwijde Cochrane-organisatie
die als doel heeft om, vrij van enig belangenconflict, betrouwbare gezondheidsinformatie
te produceren en te verspreiden. „Cochrane First Aid” is een zgn. Cochrane field dat zich toespitst
op de leek als hulpverlener. Deze doelgroep was tot nog toe niet vertegenwoordigd binnen
Cochrane.
„Cochrane First Aid” ijvert voor het gebruik van wetenschappelijk bewijs binnen het domein van
de eerste hulp, voor een focus op de leek-hulpverlener binnen Cochrane en wil een brug slaan
tussen de grote eerstehulporganisaties zoals het „International Liaison Committee on Resuscitation”
(ILCOR) en de „Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen” (IFRC)
en Cochrane als referentie op het vlak van evidence-based gezondheidsinformatie. „Cochrane First
Aid” heeft volgende vijf strategische doelen: (1) het opbouwen van een wereldwijd netwerk, (2) het
ijveren voor meer gebruik van wetenschappelijk bewijs, (3) het verspreiden van kennis, (4) het
betrekken van stakeholders en (5) het mee produceren van systematische reviews. Overigens
nodigt „Cochrane First Aid” iedereen met interesse in evidence-based eerste hulp uit om deel uit te
maken van het platform.

Auteur
B. Avau , A-C. Vanhove , V. Borra , J. Laermans , P. Vandekerckhove , E. De Buck
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76