COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode: wat weten we tot dusver?

358 p
Samenvatting

Sinds eind 2019 heeft het nieuwe „severe acute respiratory syndrome”-coronavirus (SARS-CoV-2)
zich wereldwijd verspreid met in totaal al meer dan 180.000 vastgestelde besmettingen en meer
dan 7.100 overlijdens. Als gevolg hiervan werden quarantainemaatregelen en reisrestricties ingesteld
om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Uiteraard is het niet ondenkbaar dat ook zwangere
en borstvoedende vrouwen besmet zijn of worden met SARS-CoV-2. Theoretisch zijn zwangere
vrouwen een risicopopulatie voor het ontwikkelen van ernstige luchtweginfecties. Momenteel zijn
de gegevens over de risico’s en de gevolgen van COVID-19 (coronavirus disease 2019) tijdens de
zwangerschap en de borstvoedingsperiode beperkt. Uit deze beperkte gegevens blijkt dat zwangere
vrouwen symptomen vertonen die gelijkaardig zijn aan die van niet-zwangere patiënten en dat
COVID-19 geen ernstiger verloop kent tijdens de zwangerschap. Maternale COVID-19-infectie zou
kunnen leiden tot problemen bij de pasgeborene, zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten. Er
is momenteel geen bewijs van verticale transmissie van het virus of overdracht van het virus via de
moedermelk. Borstvoeding hoeft de facto niet te worden vermeden, maar vraagt overleg tussen
de patiënte en haar zorgteam en het toepassen van strikte hygiënemaatregelen. Hoewel zwangere
vrouwen momenteel niet worden beschouwd als een risicopopulatie voor COVID-19, is extra aandacht
nodig voor COVID-19 bij zwangere en borstvoedende vrouwen en hun zuigelingen.

Auteur
M. Ceulemans , K. Allegaert , K. Van Calsteren , M. Van Ranst
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76