COVID-19: waarom een performant daklozenbeleid absoluut noodzakelijk is

458 p
Samenvatting

De huidige „severe acute respiratory syndrome”-coronavirus-2-pandemie (SARS-CoV-2) treft ook onze daklozenpopulatie. Daklozen leven vaak in omstandigheden waar het moeilijk is om de voorschriften rond „social distancing” en hygiëne na te leven en een snelle verspreiding van het virus in de hand werkt. Zo vormt de daklozenpopulatie ook onder de huidige maatregelen mogelijk een blijvende katalysator voor het virus, hetgeen aanleiding kan geven tot een toegenomen belasting van onze gezondheidszorg. Tegelijk betekent „coronavirus disease 2019” (COVID-19) een belangrijk gezondheidsrisico voor daklozen. Omwille van somatische comorbiditeiten behoren ze immers vaker tot een risicogroep, met een hogere mortaliteit in geval van een infectie. Daarnaast kunnen de huidige maatregelen zorgen voor een exacerbatie van reeds bestaande psychiatrische aandoeningen. Dankzij een adequaat zorgplan voor deze kwetsbare populatie kan men hierop anticiperen. Dit vraagt een inzet op preventie, screening en behandeling, maar ook op de ondersteuning van de hulpverleners die dagelijks met daklozen in contact komen. Op die manier kan men de daklozen alsook het gezondheidszorgsysteem dat momenteel onder druk staat, beschermen.
 

Auteur
A. de Rouck , C. Geleyn , G. Heylens
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76