De elektronische sigaret als rookstophulpmiddel in de tabakologenpraktijk: een prospectieve cohortstudie

1 405 p
Samenvatting

De huidige prospectieve cohortstudie onderzocht de evolutie van het rookgedrag bij rokers die
wensten te stoppen met roken onder begeleiding van een tabakoloog (de meerderheid in groepssessies,
enkelen individueel) en daarbij kozen voor de elektronische sigaret (e-sigaret) of voor meer
„traditionele” (of geen) rookstophulpmiddelen.
Het opzet van de studie was de implementatie van de e-sigaret als rookstophulpmiddel in de
standaardbegeleiding bij tabakologen. Rokers die zich aanmeldden bij drie tabakologen, werden
gedurende een periode van vier maanden gevraagd om driemaal een vragenlijst in te vullen, alsook
een CO-meting uit te voeren. Op basis van het zelf gekozen rookstophulpmiddel door de rokers bij
de eerste follow-up werden de deelnemers onderverdeeld in vijf verschillende condities: e-sigaret,
nicotinevervangers („nicotine replacement therapy” – NRT), medicatie, e-sigaret + NRT en wilskracht.
De uiteindelijke steekproef bestond uit 53 deelnemers (47% mannen) met een gemiddelde leeftijd
van 51 jaar. De deelnemers hadden in het verleden gemiddeld drie rookstoppogingen ondernomen,
rookten 20 sigaretten per dag, waren matig nicotineafhankelijk en hadden een gemiddelde CO-meting
van 17 ppm. De meeste deelnemers (83%) kozen voor een rookstopmiddel: 38% NRT, 17%
e-sigaret + NRT, 15% e-sigaret en 13% rookstopmedicatie. E-sigaretgebruikers hadden een hogere
CO-meting bij intake en een hogere kans op succesvolle rookstop van tabakssigaretten drie maanden
na rookstopdatum (RR = 1,69) vergeleken met gebruikers van andere (of geen) hulpmiddelen.
Als besluit kan gelden dat het gebruik van de e-sigaret als rookstophulpmiddel onder begeleiding
van een tabakoloog kan leiden tot volledige rookstop.

Auteur
K. Adriaens , B. Boermans , D. Van Gucht , F. Baeyens
Vakgebied
PNEUMOLOGIE , PSYCHOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74