De globale aanpak van atopisch eczeem

1 398 p
Samenvatting

Atopisch eczeem is een frequent voorkomende chronische recidiverende inflammatoire huidaandoening
met een belangrijke weerslag op de levenskwaliteit. De behandeling van atopisch eczeem
hangt af van de klinische variabiliteit van de ziekte. Het is alom bekend dat topische corticosteroïden
een primordiale rol spelen bij de behandeling van atopisch eczeem. Aangezien de pathofysiologie
van atopisch eczeem steeds meer bestudeerd wordt en gekend geraakt, staat er een heel nieuw
tijdperk voor de deur met meer dan alleen corticosteroïden smeren. Specifieke therapieën worden
ontworpen die ingrijpen op de specifieke delen van de immunologische „pathways” bij atopisch
eczeem.
Dit artikel gaat in op het vermijden van uitlokkende factoren, het verzorgen van de huid met
emollientia, de educatie, de topische therapie (huidige en toekomstige opties), de lichttherapie en
de systemische behandeling. Het landschap van de systemische behandeling bij atopisch eczeem
is in volle ontwikkeling en verlegt de focus van een brede immuunsuppressie naar meer specifieke
therapieën met „biologicals” en „small molecules”.
De systemische immunosuppressieve behandeling met cyclosporine, methotrexaat, azathioprine
en mycofenolzuur is mogelijk bij ernstige, therapieresistente gevallen. Biologicals gericht tegen de
type 2 helper T-celgemedieerde pathways (Th2), zoals dupilumab, kunnen een veilig en werkzaam
ziektemodificerend alternatief zijn. De orale geneesmiddelen zoals januskinaseremmers (JAK) en
histamine 4-receptorantagonisten zijn in volle ontwikkeling.

Auteur
F. Spoelders , S. De Schepper , H. Lapeere
Vakgebied
DERMATOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75