De impact van een fertiliteitsbehandeling op het werk

1 346 p
Samenvatting

Infertiliteit is een vaak voorkomend probleem. Gelukkig zijn er steeds meer medisch geassisteerde
voortplantingstechnieken om een kinderwens toch te vervullen. Een fertiliteitsbehandeling kan echter
emotioneel en fysiek uitputtend zijn, wat een impact kan hebben op het professionele leven.
Deze studie onderzoekt de impact van een fertiliteitsbehandeling op het functioneren op het werk.
Tien semigestructureerde interviews werden afgenomen bij werkende, kinderloze vrouwen gerekruteerd
via Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen. De „Qualitative Analysis Guide of Leuven”
(QUAGOL) werd gebruikt om de vergaarde informatie te analyseren.
Vrouwen die een fertiliteitsbehandeling ondergaan, ervaren een verminderde concentratie en productiviteit.
Ze rapporteren stress, fysieke en/of psychische klachten en als gevolg hiervan langdurig
thuisblijven. Deze factoren dragen bij tot een verminderde productiviteit op het werk. Een perfectionistische
persoonlijkheid en bepaalde kenmerken van het werk, zoals weinig collega’s, vaste werkuren en
een veeleisende job, dragen bij tot de stress die de vrouw ervaart en het langdurig thuisblijven. Ondanks
het begrip van de werkgever voelt de vrouw zich schuldig wegens het minder presteren op het werk.
Fertiliteitsbehandelingen hebben een belangrijke impact op het werk. Er is nood aan een betere
begeleiding in het fertiliteitstraject om de stress en de psychosociale impact te verminderen.

Auteur
M. Verschaeve , S. Pauwels , S. Van Genechten , L. Godderis
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE , ARBEIDS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74