De impact van SARS-CoV-2-pandemie op Belgische revalidatiecentra

449 p
Samenvatting

De „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”-pandemie (SARS-CoV-2) heeft een grote invloed op de organisatie en de werking van de revalidatiecentra. De eerste prioriteit is uiteraard het beperken van een snelle verspreiding van het virus, door middel van preventieve maatregelen binnen de maatschappij, maar ook bij de revalidanten en de zorgverstrekkers. Niettemin blijft een revalidatiedienst verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg, zowel voor de gehospitaliseerde, de ambulante, als voor de multidisciplinair revaliderende patiënten. Dit artikel beschrijft de situatie in en de aanpak van een groot Belgisch revalidatiecentrum, het Algemeen Ziekenhuis Delta, om tot een beredeneerd en een meer uniform beleid te kunnen komen.
 

Auteur
S. Biebouw , l. Goemé , P. Linden , P. Mortelé
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76