De impact van terreur op zorgverleners en ziekenhuizen

841 p
Samenvatting

De laatste jaren werd de wereld meermaals opgeschrikt door terroristische aanvallen. Dit artikel behandelt de verschillende facetten waarbij ziekenhuizen en terrorisme samenkomen. Hoe bereiden ziekenhuizen zich voor om te gaan met grote aantallen slachtoffers? Wat als ziekenhuizen zelf geviseerd worden als doelwit? Een adequate en herhaalde opleiding, aanpassen van noodplannen, een goede communicatie tussen ziekenhuisdirecties, overheden en ziekenhuispersoneel, en het beter uitbouwen van rampenvoorzieningen (antidota, decontaminatie-installaties, beschermkledij, detectieapparatuur zoals stralingsmeters …) zijn noodzakelijk willen we als sector klaarstaan voor „onvoorziene” problemen. Essentieel is ook het inoefenen van rampenscenario’s. Helaas zijn er ook voorbeelden van zorgverleners en ziekenhuizen die doelwit werden van terreur. Aanvallen op ziekenhuizen kunnen ook langetermijneffecten veroorzaken: ziekenhuisunits kunnen lange tijd niet beschikbaar zijn en het vervangen van personeel kan enkele maanden duren waardoor de operationele capaciteit van ziekenhuizen ondermijnd kan worden. Anderzijds zijn in het verleden ook al zorgverleners betrokken geraakt bij terrorisme zelf waarbij er in enkele gevallen een link was tussen de dader en het ziekenhuis. Het opzet van dit artikel is na te gaan hoe op basis van terroristische incidenten uit het verleden, de huidige ziekenhuisnoodplanning verbeterd kan worden.

Auteur
H. De Cauwer , F. Somville , L. Mortelmans , M. Sabbe
Vakgebied
URGENTIEGENEESKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74