De nieuwste Europese richtlijnen voor de aanpak van hypertensie: een overzicht

121 p
Samenvatting

In augustus 2018 stelden de Europese Verenigingen voor Cardiologie en Hypertensie (ESC/ESH)
een update voor van hun hypertensierichtlijnen. De wijzigingen in vergelijking met de richtlijnen van
2013 liggen voornamelijk op het vlak van de behandeling ervan en bepalen wanneer deze gestart
moet worden, welke bloeddrukwaarden nagestreefd moeten worden en wat de niet-farmacologische
en farmacologische interventies kunnen zijn. Er wordt ook extra aandacht geschonken aan
het totale cardiovasculaire risico, het belang van bloeddrukmetingen buiten de spreekkamer, hypertensiegemedieerde
orgaanschade, hypertensie in specifieke omstandigheden, follow-up van hypertensiepatiënten
en hiaten in de huidige wetenschappelijke kennis.
In dit overzicht ligt de nadruk op enkele nieuw geïntroduceerde of gewijzigde concepten in de
ESC/ESH-hypertensierichtlijn van 2018. De auteurs zijn zich bewust van de controverse die rond
bepaalde aspecten heerst, maar geven hieraan geen interpretatie (zie ook de Folia Pharmacotherapeutica
van maart 2019). De lezer moet zich ervan bewust zijn dat richtlijnen een hulp zijn in de
klinische praktijk, maar dat deze niet blindelings gevolgd hoeven te worden bij een individuele patiënt.

Auteur
T. Develtere , T. Christiaens , T. De Backer
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76