De ontwikkeling en de evaluatie van een haalbaar zorgmodel voor patiënten met een verhoogde kwetsbaarheid in een veranderend zorgaanbod

1 245 p
Samenvatting

Deze pilootstudie ontwikkelde en evalueerde een nieuw zorgmodel voor sociaal zwakkere patiënten, met als doel het aantal vermijdbare tweedelijnscontacten op rationele wijze te beperken. Een maatschappelijk assistente werd opgeleid als verbindingscoach (VC) om patiënten die steun trekken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) actief te contacteren, te coachen en te begeleiden naar de meest gepaste hulp- of dienstverlening. De gegevens van tweedelijnszorggebruik in het algemene ziekenhuis (AZ) werden één jaar prospectief geregistreerd en vergeleken met de drie jaren daarvoor. Een trendanalyse schatte het effect op het aantal consultaties op de spoedgevallendienst, de hospitalisaties en de ambulante contacten en onderzocht ook het effect op de onbetaalde ziekenhuisfacturen. Na een jaar werking daalde het aantal consultaties op de spoedgevallendienst met 55%, de hospitalisaties met 33% en de ambulante contacten met 14%. De onbetaalde ziekenhuiskosten daalden met 7%. Een hinderpaal in het nieuwe zorgmodel is een te strikte toepassing van de GDPR-wetgeving („General Data Protection Regulation”). De resultaten tonen aan dat actieve educatie en begeleiding van sociaal zwakkeren de hulpverleners uit de welzijnssector en de gezondheidszorgverstrekkers dichter bij de doelgroep brengen in het complexe netwerk van de Belgische gezondheidszorg en tegelijkertijd dat dit resulteert in vermijdbare, dure tweedelijnszorg. Deze bevindingen nopen om dit zorgmodel elders uit te testen, met als uiteindelijke doel de beleidsmakers te stimuleren om een beleid in te voeren dat toelaat om sociaal zwakkeren beter te betrekken in de welzijns- en gezondheidszorg en dit aan een lagere maatschappelijke kostprijs.

Auteur
M.K. Viaene , K. Dillen , S. Nuyts , M. Viaene , J. Leenders
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2019, Volume 75