De rol van de huisarts bij de behandeling van psychosen: een kritische reflectie

38 p
Samenvatting

Hoewel huisartsen minder vertrouwd zijn met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), zoals
een schizofrene psychose, kunnen zij een belangrijke rol spelen in de zorg voor deze patiënten. Het
verwerven van specifieke kennis over deze chronische psychiatrische aandoening, alsook een
goede communicatie met en een vlotte doorverwijzing van deze patiënten naar gespecialiseerde
hulpverlening zijn daarvoor noodzakelijk. Hierdoor zullen de vroegdetectie, die essentieel is voor een
betere uitkomst van de ziekte, alsook de behandeling en de opvolging ervan doeltreffender worden.
In dit artikel wordt er daarom dieper ingegaan op de voortekenen van de ziekte (prodromale verschijnselen),
de behandelingsopties, de diverse procedures (bv. gedwongen opname), communicatievaardigheden
(motiverende gespreksvoering en psycho-educatie), de zwakke omkadering
vanuit en de gebrekkige verstandhouding met de geestelijke gezondheidszorg/psychiaters. Verder
wordt er specifieke aandacht geschonken aan de rol die de huisarts kan vervullen in het tot stand
brengen van een betere somatische zorg voor patiënten met een psychotische stoornis. Omdat
naast vroegdetectie, behandeling en opvolging ook hervalpreventie een opdracht is voor de huisarts,
worden er ten slotte een aantal richtlijnen gegeven en handvaten aangeboden die de huisarts
kunnen helpen om ook deze taak op een efficiënte wijze te vervullen.

Auteur
F. Matthys , G. Steegen , T. Dreesen , C. Mertens , B. Sabbe , K. Catthoor , F. Janssen , C. Matton , F. Vandendriessche , N. Vanbeylen , M. Wampers , J. Detraux
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76