De rol van een microdiscectomie in de behandeling van ischialgie ten gevolge van een lumbale discushernia, een systematisch literatuuroverzicht

10 p
Samenvatting

Ischialgie ten gevolge van een lumbale discushernia brengt naast directe medische kosten ook
indirecte kosten door productieverlies mee. Een discushernia heeft een goede prognose met een
conservatieve behandeling, maar wordt soms, zonder consensus over indicatiestelling en timing,
behandeld door middel van een microdiscectomie.
Deze systematische literatuurstudie evalueert de effectiviteit van een microdiscectomie in vergelijking met een conservatieve aanpak voor ischialgie ten gevolge van een lumbale discushernia. Voor
deze studie werden de databanken PubMed, Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL), EMBASE, Scopus, Web of Science en Science Direct doorzocht. Gerandomiseerde,
gecontroleerde studies (RCT’s) waarin een microdiscectomie vergeleken werd met een conservatieve behandeling, werden geïncludeerd. Validiteit van de literatuur werd geëvalueerd met behulp
van de criteria van de Cochrane Back Review Group.
Drie studies werden geïncludeerd in deze systematische literatuurstudie. Op lange termijn zijn er
geen significante verschillen in pijn of functioneren tussen een microdiscectomie en een conservatieve behandeling. Twee studies tonen een snellere verlichting in beenpijn en herstel op korte termijn.
Er is dus weinig evidentie beschikbaar over de effectiviteit van een microdiscectomie in vergelijking
met een conservatieve behandeling. Verder onderzoek is nodig om het belang, de indicaties en de timing
van een microdiscectomie in de behandeling van een lumbale discushernia aan het licht te brengen.

Auteur
V. Raymaekers , W. Duyvendak , T. Menovsky , M. Plazier
Vakgebied
NEUROCHIRURGIE
Jaargang 2019, Volume 75