De vermeende oorzaak van de meest voorkomende vorm van schouderpijn op de helling

661 p
Samenvatting

Schouderpijn is maar liefst de derde meest voorkomende musculoskeletale klacht waarmee mensen naar de huisarts stappen. Op verschillende niveaus is er veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de wetenschappelijke achtergrond en maken de onzekerheden plaats voor opportuniteiten.
In dit artikel ligt de focus op de meest voorkomende schouderaandoening: het schouderimpingementsyndroom, ofwel „subacromiaal pijnsyndroom” (SAPS) genoemd. De term „impingement”
wordt beschreven als een inklemming van de rotator cuff en de bursa diep in de schouder onder
het acromion. Deze theorie is eerder omstreden geworden. De diagnose van „impingement” of
inklemming lijkt dus eerder een onjuiste beschrijving te zijn. Deze term impliceert tevens een mechanisme dat de patiënt zal vertalen in vermijdingsgedrag. Het wordt steeds duidelijker dat aanhoudende schouderpijn niet enkel het gevolg is van een lokaal probleem, maar dat er een wisselwerking
is tussen het psychologische welzijn, sociale factoren (werk, thuisomgeving), de levensstijl (slaap,
activiteitenniveau), andere aandoeningen (obesitas) en niet-aanpasbare factoren (genetica, leeftijd).
De huidige evidentie benadrukt ook het intrinsieke karakter ervan en het voorschrijven van oefentherapie als dé behandelstrategie bij uitstek.

Auteur
F. Struyf
Vakgebied
FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE
Jaargang 2019, Volume 75