Denosumabgeïnduceerde hypocalciëmie

155 p
Samenvatting

De ziektegeschiedenis van een patiënte die zich aanbood op de dienst spoedgevallen met een
beeld van een carpopedaal spasme en hyperventilatie, wordt beschreven. Bloedonderzoek toonde
ernstige hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie en gecorrigeerde respiratoire alkalose. Uit
de uitgebreide anamnese bleek dat de patiënte in de week daarvoor haar halfjaarlijkse injectie van
denosumab had gekregen, maar dat zij haar dagelijkse calciumsubstitutie een tijd geleden had stopgezet.
De concomitante inname van pantoprazol en furosemide droeg bij tot de begeleidende hypokaliëmie.
De inname van pantoprazol leidde tevens tot hypomagnesiëmie. Deze casus leert dat een
beeld van tetanie multifactorieel kan zijn door verschillende ionenstoornissen en dat een grondige
anamnese cruciaal blijft. Bij de toediening van antiresorptieve osteoporosemedicatie moet het belang
van een adequate calciumsubstitutie bij de patiënt benadrukt worden.

Auteur
U. Douven , S. Feys , L. Henckaerts
Vakgebied
ALGEMENE INWENDIGE GENEESKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76