Differentiaaldiagnostiek bij aortitis: bespreking naar aanleiding van een casus

216 p
Samenvatting

Een patiënte biedt zich aan met hoofdpijn, hoesten en koorts, gecombineerd met eerder atypische
symptomen zoals hoestgebonden thoracale pijn, nachtzweten en gewichtsverlies. Ondanks een fors
inflammatoir bloedbeeld wordt er via de initiële uitwerking geen focus gevonden. Uiteindelijk wordt er
een PET-scan uitgevoerd, waarop de abdominale aorta en in mindere mate ook de aorta ascendens,
de arcus aortae en de aorta thoracalis aankleuren. De diagnose van aortitis, vermoedelijk in het kader
van vasculitis van de grote vaten, wordt vermoed. Een uitgebreide differentiaaldiagnose is echter noodzakelijk.
Naast „giant cell”- of reuscelarteriitis (GCA) en Takayasu-arteriitis (TA) moet men ook rekening
houden met infectieuze oorzaken, andere reumatologische aandoeningen (waaronder reumatoïde
artritis en lupus), de ziekte van Behçet, het syndroom van Cogan en enkele andere, zeldzamere aandoeningen.
Vooral het onderscheid tussen GCA en TA is in een vroege fase moeilijk te maken.

Auteur
T. Verresen , D. Verresen , L. De Clerck
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76