Disulfiram en alcohol, een potentieel dodelijke cocktail

1 398 p
Samenvatting

Disulfiram wordt frequent gebruikt bij de behandeling van een alcoholverslaving. Gezien de specifieke
populatie waarin disulfiram gebruikt wordt, is een disulfiram-ethanolreactie (DER) steeds een
reëel gevaar. Het is dan ook belangrijk dat deze, potentieel dodelijke, medicatiegeïnduceerde reactie
gekend is bij huisartsen en psychiaters die deze medicatie voorschrijven. Urgentieartsen en intensivisten
moeten DER in het achterhoofd houden bij elk cryptogeen beeld van warme shock waarbij
er een voorgeschiedenis is van alcoholabusus. Het belang van een doorgedreven medicatieanamnese
wordt hier onderstreept.

Auteur
J. Van der Mullen , M. Merckx , S. De Winter , M. Sabbe
Vakgebied
FARMACOLOGIE , URGENTIEGENEESKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74