Dyspneu als aanmeldingsklacht van een laattijdige presentatie van een hiv-infectie: casusbeschrijving en overzicht van laattijdige hiv-diagnostiek

1 377 p
Samenvatting

Sinds het begin van de hiv-epidemie in de jaren tachtig van de vorige eeuw is er met succes ingezet
op de preventie en de vroegtijdige detectie van een hiv-infectie. Hoewel er in de voorbije 25 jaar
een sterke afname was in het aantal nieuwe infecties, blijft de incidentie van nieuwe hiv- diagnoses
in België relatief hoog. De twee belangrijkste risicogroepen zijn homoseksuele mannen en mensen
afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika. Ondanks de vele campagnes rond preventie en vroegtijdige
opsporing is een vrij groot aandeel van de hiv-positieve populatie (geschat op 10,9%) zich niet
bewust van zijn/haar seropositiviteit. Een deel van de diagnoses wordt dan ook laattijdig gesteld.
In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis besproken van een homoseksuele man met aanslepende
dyspneuklachten en een grieperig gevoel. Na de diagnose van een pneumonie met Pneumocystis
jiroveci (PJ) werd er een hiv-test uitgevoerd, die positief was. Er wordt dieper ingegaan op
de verschillende vormen van laattijdige presentaties van aids („AIDS-defining illnesses”) en het begrip
van de klinische indicatoren van een hiv-infectie („HIV indicator conditions”) wordt verder toegelicht.

Auteur
K. Verbeke , R. Verbuyst , C. Brands , H. Slabbynck
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2019, Volume 75