E-health in Vlaanderen: patiënten zijn vragende partij