Een 45-jarige man met gestoorde schildkliertests en palpitaties

1 356 p
Samenvatting

Schildklierhormoonresistentie (RTH) is een zeldzame, autosomaal dominante aandoening
die gekenmerkt wordt door een verminderde gevoeligheid van de schildklierhormoonreceptoren
die aanwezig zijn op de doelorganen. De klinische presentatie is variabel: meestal verloopt
de aandoening
asymptomatisch, maar er kunnen evengoed symptomen optreden van hypothyreoïdie
of thyreotoxicose. Bij labo-onderzoek vallen een verhoogde concentratie van vrij
thyroxine
(T4) en tri-jodothyronine (T3) op, samen met een niet onderdrukt (of hoog) thyreoïdstimulerend
hormoon (TSH). Vaak is er geen behandeling nodig. Het herkennen van RTH is
belangrijk omdat een aanzienlijk deel van de patiënten onterecht behandeld wordt met antithyreoïdea,
radioactief jodium of schildklierchirurgie (wegens het vermoeden van een primaire hyperthyreoïdie).

Auteur
B. Broos , F. Peiffer , C. De Block
Vakgebied
ENDOCRINOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75