Een 71-jarige vrouw met syncopes en diffuse calcificaties in de hersenen

1 158 p
Samenvatting

Een 71-jarige vrouw consulteerde wegens recidiverende syncopes zonder prodromen.
In de antecedenten kon een schildklierresectie weerhouden worden. Cardiale onderzoeken
toonden voorkamerfibrillatie en een verlengd QTc-interval. Klinisch neurologisch onderzoek toonde
een tandradfenomeen. Het elektro-encefalogram was normaal. Op een CT-scan van de hersenen
waren diffuse calcificaties te zien in het cerebellum, de basale ganglia en periventriculair.
De differentiaaldiagnose tussen het syndroom van Fahr en de ziekte van Fahr wordt besproken.

Auteur
L. Van den Bosch , H. De Cauwer , B. Eeckhout , P.-E. Baetslé
Vakgebied
NEUROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75