Een 78-jarige patiënte met een bijzondere oorzaak van hypercalciëmie

200 p
Samenvatting

Een 78-jarige patiënte biedt zich aan met uitgesproken vermoeidheid en algemene malaise. Het
laboratoriumonderzoek toont hypercalciëmie en acute nierinsufficiëntie. Bij lichamelijk onderzoek
worden vergrote lymfeklieren in de lies gevonden. Middels een biopsie van deze vergrote lymfeklieren
wordt de diagnose van een lymfoom, namelijk een diffuus grootcellig B-cellymfoom, gesteld. De
hypercalciëmie blijkt veroorzaakt te worden door een gestegen 1,25-dihydroxyvitamine D. De patiënte
werd initieel behandeld met rehydratatie, nadien geforceerde diurese en bisfosfonaten, waarop
de hypercalciëmie verdween. Tijdens de hospitalisatie verslechterde de klinische situatie snel zodat
het noodzakelijk bleek om over te gaan tot een palliatieve behandeling.

Auteur
S. Lieten , S. Bogaert , I. Beyer , B. Bravenboer
Vakgebied
ONCOLOGIE , ENDOCRINOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75