Een atypische presentatie van een hoogbegaafd patiëntje met pica

1 151 p
Samenvatting

Pica is het hardnekkig eten van niet voor consumptie bestemde stoffen. Het is een zeldzame aandoening die al eeuwen beschreven wordt, maar waarvan de precieze oorzaak niet bekend is. In
deze bijdrage wordt er een atypische picacasus beschreven en gezocht naar een mogelijke verklaring. Het betreft een negenjarig, hoogbegaafd patiëntje afkomstig uit een gemiddelde sociale klasse
met picagedrag zonder biologische verklaring. Na een analyse van de beschikbare literatuur worden
er verschillende theorieën weerhouden: nutritioneel, sensorisch, psychosociaal en neuropsychiatrisch. In deze casus kan er geen eenduidige oorzaak aangetoond worden. Een mogelijke hypothese is dat aandachtsproblemen en een gebrekkige inhibitie door ADHD bij dit patiëntje een rol
spelen bij het picagedrag.

Auteur
E. De Bruyne , A. Simons , M. Docx
Vakgebied
PEDIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75