Een blik op de ontwikkeling van baby's en peuters in Vlaanderen en op het bereik van de medisch-preventieve zorg van Kind en Gezin

1 369 p
Samenvatting

Kind en Gezin publiceert jaarlijks cijfers met betrekking tot de gezondheid van baby’s (prematuriteit,
borstvoeding, vaccinatie, …) en jonge kinderen (BMI, sterfte, …). Dit artikel bundelt de jaarcijfers van
2018.
In 2018 werden 65.336 kinderen levend geboren (28 geboorten meer dan in 2017) van wie 7,9%
prematuur; 78,6% van de kinderen krijgt vanaf de geboorte uitsluitend borstvoeding, op dag 6 nog
65,4%.
Dankzij een koppeling met Vaccinnet (het bestel- en distributiesysteem van het Agentschap Zorg
en Gezondheid) kan Kind en Gezin in 2018 voor het eerst algemene cijfers voorleggen over het
vaccinatiebereik. Die cijfers tonen dat het vaccinatiebereik in Vlaanderen voor de gratis vaccindosissen
in zowel het eerste als het tweede levensjaar erg hoog ligt. Kind en Gezin is de belangrijkste
vaccinator met een bereik van minstens 80%.
In 2018 kreeg 95% van de pasgeboren kinderen een gehoortest (in totaal meer dan 64.000 tests),
van wie 1,5% werd verwezen naar een referentiecentrum gehoor. Bij bijna twee op de 1.000 door Kind
en Gezin geteste kinderen wordt een aangeboren doofheid of slechthorendheid vastgesteld.
Elk kind krijgt twee oogtests aangeboden, doorgaans op 12 en op 30 maanden. In 2018 voerde
Kind en Gezin 104.865 oogtests uit. Dit betekent qua doelbereik dat 84,1% van de in 2015 geboren
kinderen minstens één oogscreening kreeg.
Van de kinderen geboren in 2016 heeft 8,7% op de leeftijd van twee jaar overgewicht. Het aandeel
kinderen met een lage BMI ligt laag (0,8%). Overgewicht komt vaker voor bij kinderen met een
moeder van niet-Belgische origine (12,3% versus 7,4%).
In 2016 (de meest recente cijfers) overleden er in de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar 291 kinderen,
45 minder dan in 2015. Veertien baby’s overleden aan wiegendood.
De zuigelingensterfte bedraagt 3,2 op 1.000 kinderen, de foeto-infantiele sterfte 7,2 op 1.000.

Auteur
D. Vancoppenolle , G. Dupont , V. Vekeman , M. Deschoemaeker , L. Vergauwen , B. Van Overmeire
Vakgebied
PEDIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75