Een casus van verworven methemoglobinemie

982 p
Samenvatting

Verworven methemoglobinemie is een relatief zeldzame aandoening. Het kan optreden na de inname
van dapson of nitrieten of na het gebruik van lokale anesthetica. In dit artikel wordt een casus van
methemoglobinemie na het drinken van poppers, een inhalatiedrug, besproken. Methemoglobinemie
veroorzaakt globale weefselhypoxie. De diagnose kan gesteld worden door het meten van het methemoglobinegehalte in het bloed. Suggestief voor methemoglobinemie is perifere, centrale cyanose en
de chocoladebruine kleur van het bloed van de patiënt. Opmerkelijk is een verschil in zuurstofsaturatie
gemeten door de pulse-oximeter en berekend bij een bloedgasanalyse. De behandeling is in de eerste plaats supportief. Indien nodig kan het antidotum methyleenblauw toegediend worden.

Auteur
S. D'hollander , F. De Burghgraeve , K. Van Dycke
Vakgebied
URGENTIEGENEESKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75