Een eumycetoom veroorzaakt door Scedosporium apiospermum

673 p
Samenvatting

Een eumycetoom is een subcutane mycose die veroorzaakt wordt door rechtstreekse (traumatische) penetratie of invasie van de huid en subcutane weefsels door verschillende soorten schimmels. Het is een (sub)tropische ziekte die zelden voorkomt in het Westen. Klinisch doet een eumycetoom zich meestal voor op de voet (80%) als een harde, pijnloze nodule of plaque die langzaam
uitbreidt naar een multinodulair letsel met sinussen die granulebevattend vocht draineren op het
huidoppervlak. Deze microscopisch zichtbare „granulen”, aggregaten van oorzakelijke micro-organismen, zijn kenmerkend voor het eumycetoom en vormen een van de vereisten voor het stellen
van de diagnose. Verder is de identificatie van de schimmel belangrijk door kweek op een Sabouraud Dextrose Agar-bodem (SDA-bodem) en/of een polymerasekettingreactie (PCR). De klassieke
radiologie of magnetische resonantie kan een nuttige aanvulling bieden voor het vroegtijdig opsporen van een eumycetoom en/of de complicaties ervan. De standaardbehandeling bij een eumycetoom bestaat uit een combinatie van farmacologische therapie en chirurgie. De gouden standaard
is een systemische behandeling met itraconazol in een dosis van 400 mg per dag (200 mg 2 × daags)
gedurende zes tot twaalf maanden.
In dit artikel wordt er een casus besproken van een 86-jarige patiënt bij wie er een eumycetoom
werd gediagnosticeerd op de rug van de linkerhand, veroorzaakt door de schimmel Scedosporium
apiospermum.

Auteur
K. Smets , J. Meeuwissen , M. Weemaes , G. Coppens , K. Deraedt , P. Poblete
Vakgebied
DERMATOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75