Eén jaar re-integratiewetgeving: ervaringen van Groep IDEWE

95 p
Samenvatting

De re-integratiewetgeving van eind 2016 heeft tot doel de hertewerkstelling van werknemers te
bevorderen.
In 2017 begeleidde IDEWE 2.205 dergelijke trajecten. De gemiddelde verzuimduur bij de aanvraag was 13,4 maanden. Bijna 30% van de betrokken werknemers kreeg een voorstel tot aangepast/ander werk van de arbeidsarts. 58,6% kon niet langer bij dezelfde werkgever tewerkgesteld
worden om medische redenen.
67,8% van de trajecten betrof vrouwelijke werknemers. De gemiddelde leeftijd bedroeg 43,2 jaar.
De meeste trajecten (31,9%) werden geïnitieerd in grote bedrijven. 20,4% was voor werknemers uit
bedrijven met minder dan twintig werknemers.
48,5% van de aanvragen komt van de werknemer, 31,5% van de werkgever. Mentale aandoeningen (37,8%) en musculoskeletale problemen (32,5%) vertegenwoordigden 70% van de verzuimoorzaken waarvoor re-integratie werd aangevraagd. Re-integratie was succesvoller voor musculoskeletale (38,5% voorstel tot aangepast/ander werk) dan voor mentale aandoeningen (slechts
16,6%).
De re-integratiewetgeving wil de werkhervatting van werknemers ondersteunen door vroegtijdige interventies en mogelijke aanpassingen van de werkplek, -uren, -taken, enz. De re-integratie
lijkt op dit moment succesvoller voor musculoskeletale aandoeningen dan voor mentale stoornissen.
Om effectieve werkhervatting in meer gevallen te kunnen realiseren, is er nood aan snellere doorverwijzing naar de arbeidsarts voor ondersteuning.

Auteur
G. Mylle , C. Verbeek , S. Bulterys , L. Godderis
Vakgebied
ARBEIDS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75