Een jonge vrouw met een laattijdige zwelling na een sporttrauma

806 p
Samenvatting

Een 26-jarige vrouw meldde zich op de dienst spoedgevallen met pijn en zwelling ter hoogte van
de anteromediale zijde van het linkeronderbeen, die 24 uur na het incasseren van een trap tijdens
het voetballen was ontstaan. Klinisch onderzoek toonde een drukpijnlijke, zachte en fluctuerende
zwelling van het onderbeen, zonder inflammatoire tekenen. Er werd een echografie uitgevoerd, die
een hypo-echogene collectie tussen het subcutane vlak en de dieperliggende fascia toonde. De
diagnose van een Morel-Lavallée-laesie werd gesteld en een conservatief beleid met compressietherapie resulteerde in volledige resolutie van de vochtcollectie.

Auteur
L. Haverals , H. Raemen , K.G. Monsieurs
Vakgebied
TRAUMATOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75