Een ongewone oorzaak van een COPD-exacerbatie: herpetische tracheobronchitis

986 p
Samenvatting

Virussen worden gedetecteerd in 22% tot 64% van de respiratoire stalen van patiënten met een
exacerbatie van chronisch obstructief longlijden (COPD). Herpes-simplexvirusinfecties (HSV-infecties) als oorzaak van COPD-exacerbaties zijn zeldzaam, maar goed behandelbaar. Herpes-simplexbronchitis moet dus mee opgenomen worden in de differentiaaldiagnose bij een COPD-exacerbatie
die niet goed reageert op de conventionele therapie. In deze casus wordt een 64-jarige patiënt
besproken met een blijvende symptomatische COPD-exacerbatie met een recente evolutie naar
respiratoire insufficiëntie als gevolg van herpetische tracheobronchitis.

Auteur
E. De Leeuw , W. Verhaeghe , B. Vanden Berghe , I. Fabry , K. Hertveldt , G. Joos
Vakgebied
PNEUMOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75