Een ongewone oorzaak van hemoptoë: pulmonaal-veneuze stenose na radiofrequentieablatie van voorkamerfibrillatie

578 p
Samenvatting

Pulmonaal-veneuze stenose (PVS) is een zeldzame, maar ernstige complicatie na radiofrequentieablatie
van voorkamerfibrillatie (VKF). De diagnose is vaak moeilijk door de aspecifieke presentatie
en wordt dan ook gemakkelijk gemist. Een vroegtijdige behandeling met een ballonangioplastiek
(BA), al dan niet in combinatie met een stentimplantatie, verbetert de klinische uitkomst en vermindert
de kans op complicaties.
In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een 47-jarige patiënt met recidiverende
hemoptoë en thoracale pijn als gevolg van PVS na radiofrequentieablatie, succesvol behandeld
met een BA en de implantatie van een bare-metal stent (BMS).

Auteur
D. Stevens , C. Haenebalcke , M. Duytschaever , C. Depuydt
Vakgebied
PNEUMOLOGIE , CARDIOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74