Een ongewone oorzaak van tinnitus

53 p
Samenvatting

Een auditief probleem ligt vaak aan de basis van de pathofysiologie van tinnitus. Sommige aandoeningen staan er echter voor bekend om asymmetrisch gehoorverlies te veroorzaken, bijvoorbeeld
een vestibulair schwannoom. Een bijzondere en zeldzame variant van deze laatste is de groep van
intralabyrintaire schwannomen.
Een 47-jarige man meldt zich op de polikliniek neus-, keel- en oorheelkunde met een vrij plots
ontstaan van linkszijdige tinnitus en matig gehoorverlies. Toondrempelaudiometrie toont een matig
gehoorverlies tussen 2.000 en 8.000 Hz, terwijl er een duidelijk slechtere spraakherkenningsdrempel
gedetecteerd wordt. De latentietijd van de hersenstampotentialen op hersenstamaudiometrie
(„brainstem evoked response audiometry” – BERA) is verlengd aan de linkerzijde. Een MRI toont een
klein schwannoom van de linkercochlea.
Een intralabyrintair schwannoom (ILS) is een zeldzame oorzaak van tinnitus waarop men bedacht
moet zijn wanneer een patiënt naast deze klacht asymmetrisch gehoorverlies vertoont. De gouden
standaard voor de diagnose is een MRI met contrast. De behandelingsmogelijkheden zijn klinische
en radiologische opvolging, heelkunde of radiochirurgie afhankelijk van de presentatievorm en de
wensen van de patiënt.

Auteur
F. Dochy , J. Patou , G. Clement , J. Lambert , P. Lambert
Vakgebied
NEUS-KEEL-OORZIEKTEN
Jaargang 2019, Volume 75